МИТАМ холбоо Орхон аймагт 2 өдрийн танилцах аялал хийлээ.

МИТАМ холбоо Орхон аймагт 2 өдрийн танилцах аялал хийлээ.

2017 оны 02 сарын 10-ны өдөр буюу аялалын эхний өдөр Орхон аймгийн "Медипас" эмнэлгийн үйл ажиллагаа болон эмнэлгийн автоматжуулалт, мэдээлэл, технологитой танилцах аялал хийлээ. Тус аялалд МИТАМ холбооны гишүүдээс гадна ЭНТО, Монос, Ази фарма, Монгол эм импекс, Өвчтөн нийгмийн төлөөллийн зөвлөл зэрэг байгууллагууд нэгдсэн юм.

Сүүлд нэмэгдсэн